Masožravky


Zakládáme novou společnost pěstitelů masožravých rostlin!

Půjdete do toho s námi? Potřebujeme Vaši pomoc! (21. září 2007)
Jak si asi někteří z Vás všimli na oficiálním webu Darwiniany – do dnešního dne to jediné společnosti pěstitelů masožravých rostlin v České Republice a jejím fóru, situace v této organizaci, která zatím sdružuje většinu lidí majících co do činění s masožravými rostlinami dospěla do zajímavého stavu.
 
Začátkem září bylo cca 10% veškeré členské základny potvrzeno nové vedení sestávající se ze starých známých tváří, lidí za kterými zůstalo mnoho dobře vykonané práce v minulosti, ale jistě i mnoho zbytečných přešlapů. Lidí, kteří však svými zbrklými soudy a samolibými činy dokázali rozdělit doposud jednotnou masožravou komunitu tak, jako se to nikomu v celé dlouhé historii Darwiniany ještě nepodařilo. Výsledkem tohoto procesu bylo na jedné straně mnoho demisí aktivních členů a jejich útěk do latentní pasivity a vyčkávání, na straně druhé pak toužebné vítězství vyvolené menšiny.
 
Na růst masožravých rostlin v našich sbírkách to jistě žádný vliv nemá. Má to ale podstatný vliv na prostředí, ve kterém se my pěstitelé denodenně pohybujeme, na naše další aktivity a náš koníček jako takový. Má to také dalekosáhlý a dlouhodobý vliv na další akce, výstavy, exkurze, časopis a způsob naší pěstitelské prezentace u nás a v zahraničí.
 
V posledních letech jsem se hlavně věnoval pěstování rostlin a byl „politicky“ naprosto pasivní a dění v této organizaci, ať jsem s ním vnitřně souhlasil, nebo ne, mě to nechávalo zcela klidným a nikterak jsem do jejího chodu nezasahoval a zůstával jsem jen papírově pasivním členem. Domníval jsem se, že když nemohu a nechci věci sám ovlivnit, přesto se nějak samy utřídí, zvítězí rozum, slušnost a zavládne mír a pohoda, která prospívá našemu koníčku nejvíce. Bohužel toto mé přání se nenaplnilo a po naprosto zbytečném veřejném útoku na svoji osobu jednostranně prezentovaném minulý měsíc na fóru i mimo něj jsem řady Darwiniany po letech opustil. Nefér akce ze strany regulerních představitelů Darwiniany však neustávají (jen jsou o to více prováděny zákulisně a skrytě) a tak činím tento doposud v českém prostředí bezprecedentní krok a vyhlašuji nábor členů i externích spolupracovníků do:
 
NOVÉ SPOLEČNOSTI PĚSTITELŮ MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
 
Po zralé a dlouhodobé úvaze, jsem dospěl k názoru (a teď nejde jen o mě osobně, v takovéto situaci jako já se může ocitnout každý člen i nečlen podobné organizace), že v prostředí, kde chybí elementární úcta, slušnost ke kolegům, ochota ke kompromisu, schopnost se dohodnout nad lepším řešením a kde převládá diktatura, politika, manipulace, upřednostňování jediných a unifikovaných „správných“ názorů, zasahování do soukromé pošty, neustálé podrazy a očerňování jinak smýšlejících kolegů, případně jejich vytěsňování na periferii, vyvolávání žabomyších sporů a hádek a autoritářských řešení, je nutná alternativa a konkurence. Prostě jiná organizace, se stejnou původní vizí a činností, ale jiným kultivovanějším prostředím, lepším servisem a službami a hlavně s jinými lidmi. Za sebe jsem přesvědčen, že to budeme umět dělat mnohem lépe a kvalifikovaněji. K tomu ale potřebuji Vaši pomoc!
 
Pokud byste chtěli jinou společnost zaměřenou více na masožravé rostliny, než na zákulisní politiku a vlastní ego jejich čelních představitelů, společnost kde půjde hlavně o rostliny a o lidi co o nich něco ví a ne o to, kdo bude sedět ve správní radě, a chcete do toho jít se mnou, prosím, ozvěte se mi.
 
V tomto okamžiku „zrodu“ zejména hledám každého z České i Slovenské Republiky, kdo pro tuto společnou věc bude ochoten něco prakticky udělat.  Tato výzva je určena i stávajícím pasivním členům Darwiniany v případě, že se chtějí aktivně zapojit a doposud nedostali šanci. Jak jistě tušíte, práce bude dost, ale je nehonorovaná a pohlcuje volný čas. Přesto při dokonalé dělbě práce a její organizaci lze i toto bezpečně stíhat a každému zájemci bude „naděleno“ jen únosné množství aktivit. V současné době hledám především spolupracovníky na následující čestné pozice:
 
Sazba a příprava časopisu
Příprava a správa webových stránek a fóra
Správce semenné banky, e-shopu
Překlady za zahraničních článků: angličtina, němčina, atd...
Kontakty se členy a zahraničím
Psaní článků, recenzí, studií
Perokresby
Fotografie, grafika
Účetnictví – občanské sdružení
Jakékoliv další drobné denní činnosti, od rozesílání časopisů, po průvodcovskou službu při výstavách.
 
Závěrem je nutno podotknout jednu velmi důležitou věc. Nerad bych předem vzbuzoval marné a nenaplněné naděje a proto vznik této nové společnosti je zásadně podmíněn tím, kolik se najde schopných lidí pro tento společný záměr něco velkoryse udělat. Pokud nebudou pracovití a ochotní lidé, nebude ani tato společnost. Sám toto rozhodně nezvládnu! Tato nabídka platí do odvolání, proto pokud chcete pomoci, napište! Představoval bych si to tak, že mi napíšete pár řádků o sobě včetně tel. kontaktu, činnosti, které byste chtěli-mohli pro sdružení vykonávat a zhruba čas týdně, který tomu můžete věnovat. Na základě vašich nabídek, zvážíme poté naše šance.
 
Každopádně o výsledku této občanské aktivity se s Vámi rád podělím. Taktéž napíšu všem osobně, kteří projeví zájem mi pomoci. Do konečného rozuzlení celé záležitosti budu s Vašimi nabídkami zacházet naprosto diskrétně. Také prosím o strpení, konečné stanovisko, zda do toho půjdeme na této zde prezentované úrovni nebo jiné, bude vyžadovat ještě několik měsíců sbírání podkladů, spolupracovníků a jiné navazující činnosti, jako je příprava stanov apod...
 
Ing. Kamil Pásek, pěstitel masožravých rostlin