Masožravky

Byblis (Byblis)

Rod Byblis zahrnuje pouze pět keříčkovitých druhů rostoucích pouze v Austrálii. Všechny lapají drobné živočichy a hmyz na neustále orosený a téměř stříbrný povrch úzkých a dlouhých listů. Zatímco Byblis gigantea roste endemicky jen v jihozápadní Austrálii, B.liniflora, B.aquatica, B.rorida a B.filifolia rostou v severní části Austrálie. Poslední tři jmenované druhy byly popsány nebo upřesněny A. Lowriem teprve v roce 1998, jako reakce na prokazatelné rozdíly v jejich vzhledu a výskytu vzhledem k původnímu druhu B.liniflora. Byblis gigantea je víceletá rostlina v přírodě dorůstající až 60 cm. Roste v teplotně mnohem mírnější oblasti v podnebí podobném středomořskému (vlhká zima a suché léto), kolem města Perth na vlhčích vřesovištích v tmavším bílém písku a v bílém křemičitém písku v oblasti severnějších písečných plání. B. gigantea je úzce ekologicky vázána na občasné letní požáry buše a pouze po nich dochází k masivnímu klíčení semen na lokalitách, které následuje po prvních deštích. Rostliny ze severnějších populací označované jako “Northern Form” nebo “Enneabba” jsou podstatně robustnější. Severoaustralské byblidy se vyskytují v tropickém podnebí s letními dešti a rostou na mokřinách a slatiništích v kyselých, silně písčitých nebo humózních půdách. Teplota se pohybuje kolem 16-40°C. Byblis aquatica roste ve velmi omezené oblasti v Severních Teritoriích v jemném jílovitém písku, v době dešťů ve vodou zaplavovaných prohlubních a na březích sladkovodních jezírek v mělké vodě. V oblasti Darwinu roste na lokalitách společně s B.liniflora, která zásadně preferuje nejbližší vyvýšená a sušší místa. B.liniflora roste na vyvýšeninách, v sušší písečné nebo jílovité půdě, a v kamenité půdě poblíž pískovcových desek v severních části Austrálie a na jižní Nové Guinei. B.filifolia roste v čisté písečné půdě v hustější vegetaci v oblasti otevřených stepních lesů v místech, kde se déle zadržuje voda i po období dešťů, v písečném substrátu na březích říček a kanálů, v písčité a jílovité půdě v oblastech pramenišť, v kamenité půdě poblíž pískovcových skal ve státech Západní Austrálie a Severní Teritoria. B.rorida se vyskytuje pouze v severní části státu Západní Austrálie v jemném zrnitém písku na okrajích jezer, v červeném písku v akáciových lesích, ve žlutém písku poblíž kanálů, ve vlhkém jílovitém písku na štěrkových náplavech a mělčinách, v době dešťů zaplavovaných písčitých půdách poblíž pískovcových výchozů a skal, na lateritových půdách, v červené kamenité půdě, ve žluto-šedé půdě a v béžových písečných rákosinách. Všechny tyto druhy jsou v přírodě jednoleté, avšak v kultuře mohou být při dobrých podmínkách i dvouleté. Byblisy jsou nádherné rostliny, které udělají radost každému pěstiteli masožravých rostlin.

Fotogalerie

Byblis aquatica Byblis aquatica Byblis aff. liniflora Byblis aff. liniflora Byblis gigantea
Byblis gigantea Byblis gigantea Byblis gigantea Byblis liniflora Byblis liniflora
Byblis liniflora Byblis liniflora