Masožravky

Heliamfora (Heliamphora)

Heliamfory se vyskytují na svazích a vrcholcích náhorních plošin jihoamerických stolových hor Guyanské vysočiny (tepuis), které se rozprostírají na ploše třech států: jižní Venezuely, Guyany a severní Brazílie. Jsou právem považovány za jedny z nejatraktivnějších masožravých rostlin. Vytvářejí vzpřímené zeleno-červené souměrné láčky zevnitř vystlané chloupky. Otevřené pasti jsou vystoupavé, kornoutově svinuté, ve spodní části srostlé a vyrůstají z mělce uloženého oddenku nebo z dřevnatého kmínku. Rostou v trsech nebo jednotlivě. Velikost rostlin je různorodá, pasti nejmenšího, čerstvě popsaného druhu. H. pulchella nejsou větší než 8 cm, zatímco např. mnohaletá H. tatei může mít v přírodě při zdřevnatělém kmínku až jeden a půl metru! Květy jsou bílé nebo růžové. V současné době je známo 12 druhů a několik variet. Už vzhledem k obrovským a nedostupným oblastem výskytu je velmi pravděpodobné, že časem budou nalezeny a popsány další druhy. Kořistí heliamfor je drobný hmyz, zejména mravenci. Plošiny stolových hor jsou velmi vysoké (1524-3048 m n. m.) a rozlehlé (i mnoho stovek km2), oddělené od sebe vysokými skalními stěnami a hlubokými údolími. Jsou naprosto izolované od okolního světa a jejich vzájemná vzdálenost je i mnoho stovek kilometrů. Z těchto důvodů se na každé hoře vyvinuly samostatně izolované populace rostlin i živočichů, které procházely vlastním vývojem po tisíce let.
Rozeklaný povrch stolových hor je velmi členitý a protkán systémem pramenišť, říček a vodních toků, které vytvářejí průrvy, kaňony a hluboké strže. Mlhy jsou zde velmi časté, již zhruba po poledni se vršky hor zahalí do těžkých a nepropustných mraků. Téměř každodenní srážky a silný vítr formují skály erozí do bizarních tvarů. Zvětráváním pískovce vzniká erozní sediment, který se na plochých místech a mělkých prohlubních shromažďuje spolu s malým množstvím kyselého organického materiálu. Toto jsou jediná místa vhodná pro rostlinný život. Usazeniny jsou osidlovány prvními druhy pionýrských rostlin a tvoří se zde roztroušené ostrůvky vegetace, tak typické pro tato území. Heliamfory rostou na otevřených plochách na přímém slunci, stejně jako v zástinu keřovitého a bylinného porostu.

Fotogalerie

Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa
Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora heterodoxa Heliamphora minor
Heliamphora minor Heliamphora minor Heliamphora "mix" Heliamphora "mix" Heliamphora "mix"
Heliamphora nutans