Masožravky

Láčkovice (Cephalotus)

Pozoruhodný australský endemit s velmi omezeným výskytem pouze na úzkou, asi 250km část jihozápadního pobřeží státu Západní Austrálie, mezi městy Cape Richie a Augusta. Je to pozemní, velmi vlhkomilná rostlina s rudými, 5 až 7 cm velkými pastmi, připomínajícími konvice láčkovek. Roste v trsech na trvale zamokřených, většinou zastíněných místech; v celoročně vlhkém a kyselém písčitě-rašelinném nebo slatinném substrátu, který obsahuje vysoký podíl organického materiálu (pH 4-5), v porostu trav a nízkých keřů, někdy i přímo na svazích vystavených slané mořské tříšti. V období dešťů mohou být rostliny krátkodobě zcela zaplaveny vodou. Láčkovice je závislá na přímořském podnebí zabezpečujícím stálou a vysokou vzdušnou vlhkost a nevyskytuje se dále než 16 km od pobřeží. Subtropické podnebí, které je velmi podobné středomořskému, je charakterizováno průměrnými teplotami 15,5°C (nejteplejší měsíc: 19°C; nejstudenější měsíc: 12°C), přesto láčkovice snese i krátkodobé a mírné mrazíky. Na lokalitách jsou časté husté mlhy. Láčkovice neprodělává během roku vyslovenou dobu klidu (dormance) a na zimu nezatahuje. Pouze při nižších teplotách a s kratším dnem mírně omezí růst a tvoří nemasožravý typ listů. Masožravé pasti se tvoří při teplotách vyšších, zejména během léta, kdy je také dostatek kořisti. Barevná intenzita rudých pastí je dána mírou oslunění, avšak pro maximální vybarvení pastí postačuje i polostín. Na lokalitách roste často společně s rosnatkou D.hamiltonii. Láčkovice je snadno pěstovatelná a je vhodná pro pěstitele s vytříbeným citem pro rostliny a toužícího po skutečné raritě z říše MR.

Fotogalerie

Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis - flower Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis