Masožravky

Špirlice (Sarracenia)

Špirlice jsou velmi vlhkomilné až obojživelné rostliny z močálů a slatinišť převážně teplého jihovýchodu Severní Ameriky. Rostou na březích potoků, jezer a na prameništích, často v porostu borového rozvolněného lesa (Pinus palustris) a v porostu ostatních vlhkomilných trav. Jsou závislé na občasných požárech, které likvidují konkurenční rostliny, většinou travní porost a malé listnaté keře. Většina druhů roste na kyselých humózních slatinách nebo v rašeliništích, ve stále vlhkých písčitě-slatinných půdách, některé rostou na půdách s vysokým podílem minerální hlinité, až jemné písčité složky, jiné na štěrkovém podkladu ve vlhkých prohlubních. Výjimečně mohou růst na alkalických půdách, ale také i v čistém rašeliníku. Mohou být částečně, nebo úplně zaplaveny vodou, ne však trvale. Přímořské podnebí je vlhké a teplé. Zima je mírná s občasnými slabými mrazíky. V horských oblastech a na severu však během zimy dlouho mrzne a rostliny jsou pod sněhem (S. purpurea ssp. purpurea). V zimním období rostliny prodělávají vegetační klid, omezují růst a někdy mění nebo ztrácejí listy. Chytají převážně lezoucí a létající hmyz do různě vybarvených trubicovitých vystoupavých nebo polehavých láček. Špirlice jsou nádherné a snadno pěstovatelné vzrostlejší rostliny s pozoruhodnými květy, které můžeme pěstovat i doma volně na okenních parapetech.

Fotogalerie

Sarracenia alata Sarracenia alata Sarracenia alata Sarracenia alata Sarracenia alata "copper top"
Sarracenia alata "green form" Sarracenia flava Sarracenia leucophylla Sarracenia leucophylla Sarracenia leucophylla
Sarracenia leucophylla Sarracenia leucophylla Sarracenia leucophylla Sarracenia minor var. okefenokeensis Sarracenia minor var. okefenokeensis
Sarracenia minor var. okefenokeensis Sarracenia minor var. okefenokeensis Sarracenia oreophila Sarracenia oreophila Sarracenia psittacina
Sarracenia psittacina Sarracenia psittacina Sarracenia purpurea "Switzerland" Sarracenia alata x S. leucophylla Sarracenia alata x S. leucophylla
Sarracenia x Mitchelliana Sarracenia purpurea ssp. purpurea var. montana Sarracenia purpurea ssp. purpurea Sarracenia purpurea ssp. venosa Sarracenia purpurea ssp. purpurea
Sarracenia purpurea ssp. venosa var. burkii Sarracenia purpurea ssp. venosa Sarracenia rubra ssp. alabamensis Sarracenia rubra ssp. gulfensis Sarracenia rubra ssp.gulfensis
Sarracenia rubra ssp. jonesii